CERTIFICATE
SRPS ISO 9001
BS ISO 14001
OHSAS ISO 18001

METALURGIJA

STUDIJA IZVODLJIVOSTI POVEĆANJA KAPACITETA POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU BAKARNOG PRAHA


više

GLAVNI PROJEKAT UGRADNJE STANDARDNE I NESTANDARDNE OPREME U POGONU ZA PROIZVODNJU CU-PRAHA


više

TEHNIČKO-TEHNOLOŠKO REŠENJE POBOLJŠANJA SISTEMA ZA VAKUUMSKI TRANSPORT PULPE BAKARNOG PRAHA


više