CERTIFICATE
SRPS ISO 9001
BS ISO 14001
OHSAS ISO 18001

RUDARSTVO

GLAVNI RUDARSKI PROJEKAT OTKOPAVANJA RUDNOG TELA „ČOKA MARIN-1“- MAJDANPEK


više

Dubinsko istražno bušenje 3.000 m

više

DOPUNSKI RUDARSKI PROJEKAT OTKOPAVANJA RUDNOG TELA „T1“ U JAMI BOR


više

Hidrogeološko bušenje 300 m sa ugradnjom piezometara i odušnih cevi

više

GLAVNI RUDARSKI PROJEKAT EKSPLOATACIJE PESKA I ŠLJUNKA IZ LEŽIŠTA SMOLNICA-MALA KRSNA

više

Sanacija kolektora Kriveljske reke ispod jalovišta V. Krivelj od st 823 -903m

više

GLAVNI RUDARSKI PROJEKAT OTKOPAVANJA LEŽIŠTA MAGNEZITA „RIBNICA“(ČAVLOVAC I MASNICE)- ZLATIBOR


više

Izgradnja tunela Straževica - podgrađivanje

više