CERTIFICATE
SRPS ISO 9001
BS ISO 14001
OHSAS ISO 18001

RUDARSTVO | INŽENJERING

Dubinsko istražno bušenje 3.000 m

više

Hidrogeološko bušenje 300 m sa ugradnjom piezometara i odušnih cevi

više

Sanacija kolektora Kriveljske reke ispod jalovišta V. Krivelj od st 823 -903m

više

Izgradnja tunela Straževica - podgrađivanje

više