CERTIFICATE
SRPS ISO 9001
BS ISO 14001
OHSAS ISO 18001

 

POLITIKA KVALITETA

RdS grupa Bor, poštujući tradiciju i nove zahteve, bavi se istraživanjem, razvojem, projektovanjem, inženjeringom, izvođenjem radova, konsaltingom i edukacijom u oblastima: geologije, rudarstva, metalurgije, neorganske tehnologije, mašinstva, elektrotehnike, arhitekture, građevinarstva i sistema menadžmenta.Integrisani sistem menadžmenta je sastavni deo poslovnog sistema organizacije RdS grupa Bor usaglašen prema važećim iso standardima, koje stalno unapređuje kako bi obezbedio da kvalitetom svojih projekata, ostalih proizvoda i usluga bude prepoznatljiv i rangiran od strane tradicionalnih i novih poslovnih partnera među vodeće organizacije iz svoje delatnosti.

Svi zaposleni su odgovorni za kvalitet procesa, proizvoda ili usluga koje obavljaju i imaju pravo i obavezu da učestvuju na njihovom stalnom poboljšavanju i preventivnom delovanju.

Lideri stvaraju ambijent u kojem osoblje može u potpunosti da učestvuje u ostvarivanju ciljeva RdS-a.

Politika integrisanog sistema menadžmenta, daje okvir da se utvrde i preispituju sledeći
Ciljevi kvaliteta:
• efektivan sistem menadžmenta kvalitetom, prema zahtevima ISO 9001:2008, koji poštuje zakone, propise i standarde,
• zahtevani i očekivani kvalitet naših projekata, proizvoda i usluga, omogućava povećanje plasmana i konkurentnosti RdS-a,
• svoje procese organizujemo prema zahtevima standarda SRPS ISO 14001:2005 tako da pružamo klijentima proizvode i rešenja koja su u skladu sa našim opredeljenjem ka očuvanju životne sredine,
• održavamo i poboljšavamo znanja i svest svih zaposlenih o zaštiti životne sredine,
• uspostavljamo efikasnu komunikaciju sa svim zainteresovanim stranama i drugim relevantnim organizacijama u cilju razmene informacija vezanih za zaštitu životne sredine i
• uspostavljanjem doslednom primenom i stalnim poboljšavanjem sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu obezbeđujemo zdrava i bezbedna radna mesta u težnji ka nultom nivou rizika za zaposlene, izvođače radova i posetioce primenom standarda SRPS OHSAS 18001:2008

Osposobljenost i motivacija za timski rad u kome se ceni i koristi iskustvo i veština svakog zaposlenog, su garancija da će se održavati i unapređivati kvalitet procesa, usluga i radne sredine u cilju zadovoljenja zahteva svih poslovnih partnera i radnika RdS-a.