CERTIFICATE
SRPS ISO 9001
BS ISO 14001
OHSAS ISO 18001

Preuzmite Knjigu referenci

GLAVNI MAŠINSKI PROJEKAT ODLAGAČA KOKSA


Godina: Jun 2010
Investitor: US Steel Srbija d.o.o. Smederevo
Status: Završen

Odlagač koksa koji je projektovan morao je da zadovolji sledeće karakteristike:
- Kapacitet odlagača 300 t/sat,
- Širina gumene transportne trake odlagača je 1000 mm, kojoj treba prilagoditi sipku,
- Dužina strele 26,35 m,
- Ugao rotacije strele 210o,
- Ugao podizanja strele +12o,-6o,
- Raspon šina 5m,
- Tip širine koloseka S49,
- Predvideti pešačke staze za radnike održavanja sa obe strane strele,
- Odlagač treba posedovati frekventnu regulaciju,
- Sve rolne, kućišta, ležajeve i doboše na odlagaču unificirati sa rolnama, kućištima, lezajevima i dobošima dodavnog transportera SK1 po postojećoj dokumentaciji za širinu trake 1000 mm,
- Odlagač treba posedovati pogon za namotavanje kabla(doboš),
- Kabina odlagaća treba posedovati klima uređaj,
Na odlagaču treba predvideti osveljenje odlagača, kako centralnog dela tako i strele.

Izrađena je projektna dokumentacija i prema istoj izvšena je izrada i montaža odlagača


nazad